PRAGUE ONKO 2012

Závěry pacientské sekce Prague Onco 2012 - onkologické kolokvium, konané v lednu 2012

 

Výstupy pacientské sekce pro lékaře, sestry a ostatní zdravotní personál
 
         Uznání funkce pacientských organizací a posunu v jejich práci
         Uznání přínosu pacientských organizací pro lékaře – obstarávání základních informací a edukace pacientů
         Role pacientských organizací v prevenci
         Pomoc pacientských organizací v následné péči o pacienty
         Možnost second opinion a jeho standardizace
         Větší počet onkologů – méně tlaku a stresu na lékaře = nižší výskyt omylů v diagnóze
         Vytvořit podpůrný odborně vyškolený tým sester konzultantek
         Zamyslet se, jak vzbudit zájem o téma onkologie ve zdravou populaci – detabuizace